Hittar du inte vad du söker? Testa Avancerad sökning

Plattformar

gamestops allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor, (”Villkoren”), gäller när du som konsument, (”du”), beställer en vara eller tjänst via gamestop.se och därtill hörande sidor, (gemensamt ”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och GameStop Sweden AB, organisationsnummer 556489-4599, (”GameStop” eller ”vi”). Kontaktuppgifter och övrig information om oss hittar du på Webbplatsen och i punkt 14 nedan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör en beställning via Webbplatsen.

1.2 Du får endast använda Webbplatsen och göra beställningar om du (i) är minst 18 år, (ii) inte står under förmyndarskap, och (iii) är bosatt i Sverige. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka din beställning (t.ex. om du uppgett felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, t.ex. fel i produktbeskrivning eller tekniska specifikationer, felaktiga priser samt prisjusteringar (t.ex. till följd av ändrade priser från leverantör eller valutakursförändringar) eller felaktig information om att en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera eventuella fel och kan när som helst ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara du har beställt, meddelar vi dig och väntar tills du godkänner det korrigerade priset innan vi fortsätter med din beställning. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Det finns ingen garanti för att dessa illustrationer visar det antal varor du får eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Vi ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från tredje part.

1.4 Webbplatsen och dess innehåll ägs av oss eller våra licensgivare. Informationen är skyddad bland annat genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar i Sverige och utomlands. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, designer, layouter och information om produkter, tjänster och annat innehåll som publiceras på Webbplatsen inte får kopieras eller användas utan att vi först skriftligen godkänt detta. Du får inte använda Webbplatsen för olagliga eller kommersiella ändamål. Du får använda Webbplatsen endast så som anges i dessa Villkor. Webbplatsen och dess innehåll får inte kopieras, ändras eller distribueras på något sätt utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från GameStop. Du får inte använda någon av programvarorna som används i driften eller tillhandahållandet av Webbplatsen förutom när du använder Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder du dig att följa dem i dess helhet.

2.2 Ett avtal om köp via Webbplatsen ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning genom att du fått e-post med vår orderbekräftelse. Vi ber dig spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

2.3 Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen så snabbt som möjligt efter det att vi mottagit din beställning. Om en beställning görs på en fredag eller helgdag kan detta påverka hur snabbt du får en orderbekräftelse.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1 GameStop rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på Webbplatsen. När du registrerar ett användarkonto och/eller ska göra en beställning på Webbplatsen kommer vi be dig lämna vissa personuppgifter. Det är ditt ansvar att de uppgifter du lämnar är korrekta och fullständiga och du ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter och använder cookies finns i vår integritetspolicy: [länk].

3.2 Våra produkter kan ha vissa restriktioner, såsom åldersgränser. I dessa fall måste du vara beredd att visa nödvändig information för att bekräfta att restriktionerna är uppfyllda antingen till GameStop eller till tredje part, till exempel en leverantör.

3.3 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifter med användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att en obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående anmäla detta till oss på telefon +46 (0)10 884 88 32 eller via e-post till swehelp@gamestop.com. Du ansvarar för alla beställningar som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.4 Om vi misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot Villkoren, har vi rätt att omedelbart och utan föregående varning blockera ditt konto. Vi har också rätt att ge dig nya inloggningsuppgifter, oavsett anledning.

4. Priser och betalning

4.1 Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen (med reservation för felaktiga uppgifter enligt vad som anges i punkt 3 ovan). Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Leveranskostnader anges separat och tillkommer.

4.2< Du kan betala ditt köp genom något av de betalsätt som anges på Webbplatsen. GameStop har rätt att ta betalt av dig redan i samband med beställningen. GameStop förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som du har valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

4.3 Vår Webbplats använder krypteringsteknik, såsom Secure Sockets Layer, (”SSL”), för att skydda dina uppgifter under dataöverföring. SSL krypterar beställningsinformation såsom namn, adress och betalningsinformation.

5. Kampanjer och erbjudanden

Ibland erbjuder GameStop kampanjer på Webbplatsen som kan innebära förmånligare villkor än vad som framgår här. Sådana förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor vi anger i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta sådana kampanjer. Vid avslutande eller avbrytande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden om specifika produkter på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så långt lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen och i orderbekräftelsen. Vid leveransförsening meddelar vi detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt angetts (t.ex. genom uppgift om att varan är slut i lager) och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar från det att du har mottagit orderbekräftelsen, samt detta inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet.

6.2 Om paket ska lösas ut, ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska i första hand hämtas personligen med uppvisande av giltig legitimation och angivande av ordernummer/kollinummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post, eller, om du lämnat mobilnummer, via SMS.

7. Avbeställningsrätt

7.1 Om du vill avbeställa en order kan du ringa oss på +46 (0)10 884 88 32 eller skicka e-post till swehelp@gamestop.com. Om vi inte mottar din avbeställningsbegäran innan vi har bekräftat din order kan din avbeställning bli utan verkan. Du har dock fortfarande rätt att utnyttja din ångerrätt enligt punkt 8

7.2 Avbeställningsrätten gäller inte digitalt innehåll (inklusive digital mjukvara och spel) efter det att det digitala innehållet har blivit tillgängligt för nedladdning eller efter det att en digital kod har utfärdats som gör digitalt innehåll tillgängligt för nedladdning.

7.3 Om du avbeställer din order i enlighet med dessa Villkor, kommer eventuella betalningar som du gjort avseende beställningen att återbetalas.

8. Ångerrätt

8.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du, eller någon person du uppgett, har tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  1. varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  2. plomberade ljud- eller bildupptagningar, spel eller datorprogram (även innefattande teknisk plombering genom t.ex. serienummer), där plomberingen brutits; eller
  3. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning).

8.3 Genom att acceptera Villkoren godkänner du att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

8.4 Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt brev eller e-post till oss på de adresser som anges i punkt 14 Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer, och namn på varan i meddelandet. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se här).

8.5 När du utövar din ångerrätt betalar du själv returfrakten och du är ansvarig för varans skick från det att du mottog varan samt under returfrakten. Varan bör skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong till GameStop Sweden AB, Marknadsvägen 9, 260 36 Ödåkra-Väla. Varan ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum då du meddelade GameStop om att du vill utöva din ångerrätt.

8.6 När du utövar ångerrätten kommer vi betala tillbaka det belopp du har betalat för varan, inklusive fraktkostnader för att skicka varan till dig. Om du valt ett dyrare leveranssätt än vår standardleverans får du själv stå för mellanskillnaden. Vid retur av en del av en order återbetalas inte leveranskostnaden. Vi har rätt att dra av en summa som motsvarar varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde från det belopp som ska återbetalas, om och i den mån värdeminskningen beror på att du har hanterat varan vårdslöst eller i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.7 Vi betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.

9. Garanti och reklamation

9.1 Våra varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen. Garanti på varor gäller endast för fabrikationsfel, och inte för fel som uppstår vid vanvård, onormalt brukande eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2 Du har alltid tre års reklamationsrätt på varor som köpts på Webbplatsen. Reklamationsrätten gäller varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill reklamera fel i en beställd vara ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 14. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

9.3 När den reklamerade varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar vi dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art och ärendets hantering. Vi står för returfrakten för godkända reklamationer. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer (se arn.se).

10. Force majeure

GameStop ansvarar inte för fel eller förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, förändringar i lag eller förordning, tekniska problem, fel i el-/tele-/ eller dataförbindelser eller i annan kommunikation, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som anges ovan. Dessa omständigheter medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig om den aktuella situationens uppkomst och upphörande. Har omständigheten varat längre än två månader har både GameStop och du rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ansvar

11.1 Om inte annat uttryckligen framgår av Villkoren är GameStops ansvar begränsat till vad som följer av tvingande lagstiftning. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) och om skadan var förutsebar eller inte vid avtalets ingående (även om GameStop har upplysts om risken för sådan skada eller förlust).

11.2 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster, och till företag som drivs av andra personer. Dessa andra webbplatser drivs inte och är inte kontrollerade av GameStop. Följaktligen ansvarar GameStop inte för dessa andra webbplatser, deras verksamhet, varor, tjänster eller innehåll. Om du länkar dig till eller använder någon av dessa andra webbplatser, sker dina kontakter med dessa webbplatsers ägare eller operatörer på egen risk, och du kan inte göra några anspråk mot GameStop avseende sådant som härrör från din användning av någon av dessa andra webbplatser.

12. Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa Villkor. Alla ändringar gäller från dess att de publiceras på Webbplatsen och endast för beställningar som görs därefter.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Om tvist skulle uppstå mellan dig och GameStop som vi gemensamt inte lyckas lösa, kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, (”ARN”). GameStop följer ARN:s rekommendationer för de ärenden som prövas. Du kan nå ARN via deras hemsida eller postadress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

13.2 Du har också möjlighet att anmäla ditt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: ec.europa.eu/odr. Mer information om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden finns på www.konsumentverket.se.

13.3 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol.

14. Kontakta oss

Om du har frågor kring dessa Villkor, vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Villkoren, eller i övrigt vill kontakta oss kan du göra så på nedanstående adress, e-postadress eller telefonnummer:

GameStop Sweden AB
Marknadsvägen 9
260 36 Ödåkra-Väla
swehelp@gamestop.com
+46 (0)10 884 88 32

_______________________

Dessa Villkor har fastställts av GameStop och publicerats på Webbplatsen den 08/11/2017


Produkten är tillgänglig för förhandsbokning online och upphämtning i butik.


Hur fungerar det?

  • 1: Hitta en produkt som du vill förhandsboka på gamestop.x och klicka sedan på den röda ”Click+Collect” knappen bredvid produkten.
  • 2: Du väljer sedan vilken butik du vill hämta produkten i och betalar en deposition.
  • 3: Du kan sedan hämta din produkt i den butik du valt på lanseringsdagen.


OBS: Du kan inte köpa paketerbjudanden via Click+Collect

OBS! Detta är en digital produkt. Produkten kommer att skickas i form av en aktiveringskod som kommer finnas tillgänglig under ”Mina beställningar” på din inloggning.


Alla beställningar av digitala produkter kontrolleras manuellt innan produkten skickas.


Om din beställning är gjord utanför kontorstid (09.00-17.00 måndag till fredag) behandlas den nästkommande arbetsdag.


OBS! Digitala produkter är ej återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot en annan produkt efter det att beställningen blivit behandlad.

OBS! Detta är en digital produkt. Produkten kommer att skickas i form av en aktiveringskod som kommer finnas tillgänglig under ”Mina beställningar” på din inloggning.


Alla beställningar av digitala produkter kontrolleras manuellt innan produkten skickas.


Om din beställning är gjord utanför kontorstid (09.00-17.00 måndag till fredag) behandlas den nästkommande arbetsdag.


OBS! Digitala produkter är ej återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot en annan produkt efter det att beställningen blivit behandlad.