Hittar du inte vad du söker? Testa Avancerad sökning

Plattformar

VILLKOR FÖR KÖP OCH ANVÄNDNING

OBS! Du kan läsa vår integritetspolicy om du klickar här

Denna webbplats www.gamestop.se ("Webbplatsen") ägs och drivs av GameStop Limited ("GameStop", "vi", "vår", och "oss"), ett bolag registrerat i enlighet med irländsk rätt med adress Estuary House, Swords Business Park, Swords, Co. Dublin, Irland.

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR FÖR KÖP OCH ANVÄNDNING ("VILLKOREN") NOGA. VILLKOREN REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DITT KÖP AV PRODUKTER FRÅN DENNA WEBBPLATS. VILLKOREN UNDANTAR GAMESTOP OCH ANDRA PERSONER FRÅN ANSVAR ELLER BEGRÄNSAR DERAS ANSVAR OCH INNEHÅLLER ANDRA VIKTIGA BESTÄMMELSER.

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, GODKÄNNANDE OCH SAMTYCKE TILL DESSA VILLKOR

Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av Webbplatsen. Varje gång du öppnar och använder vår Webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av de då gällande villkoren. Du försäkrar att du har laglig rätt att godkänna och acceptera dessa Villkor för egen räkning och för alla personer eller entiteter du säger dig representera. Om du inte accepterar dessa Villkor har du inte rätt att använda Webbplatsen. Webbplatsen är till för din bekvämlighet och för att ge information men är inte avsedd att förmedla råd eller rekommendationer.

2. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR; UPPSÄGNING; TILLGÄNGLIGHET

Vi kan ändra dessa Villkor från tid till annan genom att publicera reviderade Villkor på Webbplatsen. Din användning av Webbplatsen efter att dessa reviderade Villkor har publicerats, innebär att du godkänner att vara bunden till de reviderade Villkoren. GameStop förbehåller sig rätten att när som helst omedelbart säga upp, tillfälligt eller permanent, dessa Villkor eller din rätt att få tillgång till och använda Webbplatsen.

Även om GameStop strävar efter att säkerställa att Webbplatsen är tillgänglig hela tiden, kan det finnas tillfällen när avbrott hos Webbplatsen kan uppstå, till exempel för underhåll, uppgraderingar och akuta reparationer, eller på grund av fel på telekommunikationsförbindelser och utrustning som är bortom vår kontroll. Du samtycker till att GameStop inte ska vara ansvarigt gentemot dig för någon förlust du lider till följd av ändring, avstängning eller upphörande av Webbplatsen.

3. ÄGANDE; DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen (inklusive allt innehåll, grafik och andra immateriella rättigheter och element som utgör del av Webbplatsen) tillhör GameStop och/eller andra, och skyddas av upphovsrätt, varumärkes- och andra immaterialrättsliga lagar, enligt nationella lagar och internationella fördrag. Din användning av Webbplatsen överför inte någon äganderätt till dig eller andra rättigheter till Webbplatsen eller dess innehåll. GameStop och/eller dess licensgivare (alltefter omständigheterna) behåller alla rättigheter, allt ägande, alla intressen och alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen får inte användas för olagliga eller kommersiella ändamål; den är uteslutande för ditt lagliga, personliga och icke-kommersiella bruk. Du får använda Webbplatsen endast så som uttryckligen anges i dessa Villkor och i enlighet med alla tillämpliga lagar. Webbplatsen och dess innehåll får inte kopieras, reproduceras, ändras eller distribueras på något sätt utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från GameStop. Du får inte överföra, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbplatsen. Du får inte använda någon av programvarorna som används i driften eller tillhandahållandet av Webbplatsen utom när du använder Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor.

Du får använda Webbplatsen endast om du är bosatt i Sverige, har nått myndig ålder enligt svensk lag lag och kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. GameStop kan begära legitimation och bevis på ålder (till exempel att du har rätt att köpa vissa spel). Om du är minderårig, vänligen låt en förälder eller vårdnadshavare köpa för din räkning. Vissa erbjudanden kan vara tillgängliga endast på begränsade geografiska platser.

4. REGISTRERADE ANVÄNDARE; SKYDD AV INLOGGNINGSUPPGIFTER

Vissa delar av och funktioner på vår Webbplats är endast tillgängliga för registrerade användare. Om du registrerar dig som användare kommer GameStop att utfärda ett inloggningsnamn och lösenord. Även om GameStop inte har någon skyldighet att kontrollera den verkliga identiteten eller behörigheten hos varje person som registrerar sig för att använda Webbplatsen, förbehåller sig Gamestop rätten att kräva bevis på identiteten hos en person som försöker få tillgång till och använda Webbplatsen, och kan neka åtkomst till och användning av Webbplatsen eller vägra att acceptera eller agera på något meddelande från en användare.

Om du har fått ett inloggningsnamn och lösenord utfärdat bör du inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord för någon annan person eller låta någon annan person använda dina inloggningsuppgifter. Du är fullt ansvarig för säkerheten för dina inloggningsuppgifter och all användning och missbruk av sådan information. Om du tror att dina inloggningsuppgifter har förlorats eller stulits eller blivit kända för eller använts av någon annan person, ska du omedelbart meddela GameStop på telefon +46 10 884 88 32 eller via e-post till Swehelp@gamestop.com.

5. ANVÄNDNING OCH INNEHAV AV INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLET AV ANVÄNDAREN

Om du ger GameStop idéer eller förslag som vi inte har begärt, eller postar något innehåll på Webbplatsen, (i) samtycker och garanterar du att du är ägare eller skapare av detta innehåll (eller har fått tillstånd från ägaren eller upphovsmannen att göra sådana inlägg som omfattas av Villkoren), och (ii) ger GameStop, dess efterträdare, koncernbolag och licenstagare, en världsomfattande, evig, royaltyfri, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, överförbar, vidarelicensierbar, rätt och licens att använda och nyttja sådana inlägg och dess innehåll för vilket syfte som helst, kommersiellt eller på annat sätt, med hjälp av vilken form, media eller teknologi som helst, nu kända eller senare utvecklade, utan att ge dig eller någon annan erkännande eller ersättning, utan något som helst ansvar, och fritt från sekretesskyldighet eller andra skyldigheter för Gamestop eller dess efterträdare, koncernbolag och licenstagare, och du accepterar, samtycker och garanterar att alla ideella och andra rättigheter i sådana inlagor och/eller innehåll efterges till förmån för GameStop och dess efterträdare, koncernbolag och licenstagare.

6. KORREKTHET I INFORMATIONEN DU LÄMNAR TILL GAMESTOP

Du försäkrar och garanterar att all information du lämnar till GameStop genom denna Webbplats, inklusive registreringsinformation, betalningsinformation och köprelaterad information, är sann, korrekt och fullständig. Du kommer att vara ensamt ansvarig för alla förluster, skador och extra kostnader som du, GameStop eller någon annan person eller bolag kan ådra sig som ett resultat av att du ger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller om du inte uppdaterar din registreringsinformation och betalningsinformation inom 30 dagar efter en eventuell förändring.

7. FEL OCH PRODUKTTILLGÄNGLIGHET; ERBJUDANDEN ATT KÖPA

De produkter som presenteras på Webbsidan utgör GameStops ordinarie sortiment och är avsedda för användning i Sverige. Produktbeskrivningar samt fakta – och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, eventuellt oriktigt tekniska specifikationer, slutförsäljning m.m. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges i anslutning till produkten.

Vid felskrivningar avseende produktbeskrivningar, fakta- eller prisuppgifter som anges på Webbplatsen, i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger GameStop rätt att korrigera sådant pris eller sådant information varpå en ny mottagningsbekräftelse skickas ut. Du har som kund då rätt att avbeställa din order utan extra kostnad om korrigeringarna ej accepteras. Du har således inte rätt att exempelvis kräva att få köpa produkten till det angivna priset eller få en ny produkt med den felaktiga angivna produktinfomrationen till det felaktigt angivna priset.

Om inget annat anges är alla kampanjerbjudanden, paketerbjudanden och andra erbjudanden begränsade till ett per kund. GameStop förbehåller sig rätten att avbryta och därefter återbetala varje beställning eller beställningar som inte följer detta villkor för köp.

Annonserna på Webbplatsen utgör inga anbud. Annonserna ger dig istället rätt att lämna anbud att köpa produkter och tjänster på Webbplatsen. Alla priser och andra belopp som förekommer på Webbplatsen är angivna i svenska kronor (SEK).

8. VARUMÄRKEN/LOGOTYPER

GAMESTOP™, GAMESTOP.IE logotyp och andra namn och logotyper som används på vår Webbplats ("Varumärken") är registrerade eller oregistrerade varumärken, firmanamn och logotyper som ägs eller licensieras av GameStop eller dess ägare, koncernbolag eller licenstagare. All användning av Varumärken (annan än den som är tillåten enligt dessa Villkor) är förbjuden. Ingenting på denna Webbplats eller i Villkoren beviljar, eller är avsett att bevilja, någon form av licens eller rätt att använda något av Varumärkena.

9. INGEN LÄNKNING, ”FRAMING”, ”SPEGLING”, ”SKRAPNING”, ”DATAUTVINNING” ELLER OBEHÖRIGA INLÄGG

Att länka till Webbplatsen utan skriftligt tillstånd från GameStop är förbjudet. Om du önskar att länka till vår Webbplats kan du skicka ett e-postmeddelande till Swehelp@gamestop.com och begära ett sådant tillstånd. GameStop förbehåller sig rätten att neka eller återkalla ett tillstånd som har getts att länka till Webbplatsen, när som helst och utan varsel eller ansvar.

”Framing”, ”spegling”, ”skrapning” eller ”datautvinning” av Webbplatsen eller av Webbplatsens innehåll i någon form och på något sätt är förbjudet. Du får inte använda någon samordnad bläddring eller displayteknik i samband med din användning av Webbplatsen eller för att göra inlägg av något slag till eller på Webbplatsen som skulle bli synlig för andra användare, utom i samband med användning av GameStops forum eller andra webbplatser avsedda för sådana kommentarer och hostade av GameStop.

10. TÄVLINGAR

GameStop kan göra tävlingar tillgängliga för användare av Webbplatsen och för andra. Samtliga tävlingar regleras av dessa Villkor och gällande tävlingsregler. Genom att delta i en tävling på Webbplatsen accepterar du dessa Villkor och gällande tävlingsregler.

11. KÖPVILLKOR

ORDERBEKRÄFTELSE --

Annonserna på Webbplatsen utgör inga anbud. Annonserna ger dig istället rätt att lämna anbud att köpa produkter och tjänster på Webbplatsen. Din korrekt ifyllda och inskickade orderinformation utgör ditt anbud att köpa produkterna eller tjänsterna som refereras i din order. Du kommer att få möjlighet att kontrollera och korrigera informationen du har angett innan du beställer. Din order anses vara accepterad endast om och när vi skickar en bekräftelse på villkoren i din order till din e-postadress och kommer att omfattas av dessa Villkor och de ytterligare villkor som ingår i din order, som tillsammans bildar ett lagligt bindande kontrakt med GameStop. Om vi inte kan skicka hela ordern på en gång kommer vi endast att genomföra betalning för de delar av ordern som vi skickar till dig.

Vi kan begränsa antalet tillgängliga produkter för försäljning eller produkter som är sålda, och vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa eller korrigera eventuell order av vilken anledning som helst. Vissa erbjudanden är eventuellt inte tillgängliga inom vissa geografiska områden. Om inte annat särskilt anges redovisas alla priser och andra belopp i svenska kronor (SEK).

För att säkerställa kvaliteten kommer vårt lagerteam emellanåt att öppna originalförpackningen till hårdvarukonsoler, mjukvara och tillbehör. Vänligen observera att detta inte påverkar din garanti på dessa artiklar.

AVHÄMTNING --

Om GameStop har din produkt i lager, kommer vi att skicka dig ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten är tillgänglig för avhämtning i din valda butik. Ordrar avseende produkter som är slut i lager annulleras automatiskt. Den totala kostnaden för din order kommer att debiteras ditt kreditkort eller PayPal när vår butik bekräftar att din vara finns i lager.

AVBESTÄLLNINGSRÄTT--

Om du vill avbeställa en order kan du ringa oss på +46 10 884 88 eller skicka e-post till Swehelp@gamestop.com. Om vi inte mottar din avbeställningsbegäran innan vi accepterar och skickar din order kan din avbeställning bli utan verkan.

Avbeställningsrätten gäller inte digitalt innehåll (inklusive digital mjukvara och spel) efter det att det digitala innehållet har blivit tillgängligt för nedladdning eller efter det att en digital kod har utfärdats som gör digitalt innehåll tillgängligt för nedladdning.

ÅNGERRÄTT

När du köper en produkt över internet har du rätt att ångra köpet, om du gör det inom 14 dagar från det att du får hem varan. Vill du utöva ångerrätten ska du, inom 14 dagar från det att du fått hem varan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan t.ex. använda följande mall: http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Lagar/Dokument/%c3%85ngerblankett_Konsumentverket_150817.pdf. Ditt meddelande ska skickas till:

Du ska skicka eller överlämna varan till den butik i vilken du hämtade varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag du meddelat oss att du ångrat ditt köp. Om du väljer att skicka produkten är du skyldig att betala returfrakten.

För förseglade bild – och ljudupptagningar som t.ex. CD och DVD-skivor eller förseglat datorprogram/spel (inkl. konsolspel) måste förpackningen fortfarande vara förseglad för att ångerrätten ska gälla. Övriga produkter kan du öppna för att kontrollera hur de fungerar, men du måste lämna tillbaka dem i oförändrat skick.

Om produkten är mer använd än vad som krävs för att undersöka den kommer ett avdrag ske från det belopp som ska återbetalas från GameStop.

Ångerrätten gäller inte digitalt innehåll efter att det digitala innehållet har blivit tillgängligt för nedladdning eller efter det att en digital kod har utfärdats som gör det digitala innehållet tillgängligt för nedladdning. Genom att köpa sådant digitalt innehåll accepterar du att avstå från ångerrätten

REKLAMATION

Du bör undersöka alla produkter noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska samt att de har de egenskaper som du förväntar dig. Felaktiga produkter ska reklameras inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamationsfristen för dig som konsument är som längst 3 år från det att du tog emot produkten. Efter reklamationsfristen kan du inte göra gällande fel i produkten.

När du ska reklamera ett fel kontaktar du GameStops Kundtjänst på:

Reklamerade produkter ska skickas eller överlämnas till den butik i vilken du hämtade varan. Om du väljer att skicka produkten bör du paketera produkten väl för att minimera risken för transportskador. Du bör även inhämta kvitto från posten som visar att du har skickat produkten. GameStop kommer att ersätta dig för fraktkostnader för felaktiga produkter. I annat fall, dvs. om du reklamerar ett fel och det efter GameStops undersökning av det påstådda felet visar sig att produkten inte är felaktig kommer GameStop att fakturera dig för fraktkostnader för att returnera produkten till dig.

ÅTERBETALNINGAR

För produkter som avbeställts eller returnerats till GameStop pga. ångerrätt eller reklamation kommer samma kort som använts vid betalningen att att krediteras med återbetalningsbeloppet. Återbetalningen kommer att äga rum inom 7 arbetsdagar efter att vi har tagit emot och kontrollerat den returnerade produkten.

BETALNINGSMETODER --

Du kan betala för det du köper online med ett MasterCard, VISA, American Express eller via PayPal.

RABATTPOLICY VID ANNONSKAMPANJER --

Alla tillämpliga skatter ska beräknas och betalas innan rabatten dras av. Porto måste betalas vid användning av rabattkuponger. GameStop har inte ansvar för tillverkarens rabattkuponger.

FEL OCH TRYCKFEL --

Om vi upptäcker att en produkts pris, beskrivning eller specifikationer är oriktiga eller felaktiga kommer vi att sträva efter att rätta till felet på vår Webbplats. Du bör alltid kontrollera tillverkarens eller tjänsteleverantörens beskrivning och specifikationer avseende alla produkter eller tjänster som du funderar på att köpa.

Om vi gör fel när det gäller din order, kan vi korrigera eller annullera din order när som helst, och/eller ändra en order så att den motsvarar korrigeringen (du har rätt att först godkänna eller bekräfta ökningar i pris eller fraktkostnader). Om fel produkt levereras till dig kommer vi att acceptera den returnerade produkten och återbetala dina pengar.

12. FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG FRÅN ANSVAR/ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH SKADESTÅNDSANSVAR

Denna klausul begränsar vårt juridiska ansvar gentemot dig för din tillgång till och användning av Webbplatsen och dina inköp online. Du bör läsa denna klausul noga. Du bekräftar att du har ingått dessa Villkor med de friskrivningar som anges häri och att dessa friskrivningar är en viktig grund för detta avtal. Ingenting i dessa Villkor är avsett att begränsa eventuella rättigheter du har som konsument enligt rättspraxis eller tvingande lagregler.

FRISKRIVNINGAR --

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKER DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT, VARE SIG UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ELLER RELATERADE TILL KVALITET, NOGGRANNHET, TILLGÄNGLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, SÄLJBARHET, PRESTANDA ELLER HÅLLBARHET, VARAV GAMESTOP FRISKRIVER SIG FÖR ALLA SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER.

UNDANTAG FRÅN ANSVAR --

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER VARKEN GAMESTOP ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH ANDRA REPRESENTANTER ATT VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR SAMT FÖLJDSKADOR OCH STRAFFBARA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN, I SAMBAND MED ELLER SOM AVSER WEBBPLATSEN ELLER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, AFFÄRER, MARKNADER, BESPARINGAR, INTÄKTER, VINSTER, ANVÄNDNING, PRODUKTION, RYKTE ELLER GOODWILL, FÖRUTSEDDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ELLER EKONOMISK FÖRLUST, UNDER NÅGON ANSVARSPRINCIP (VARE SIG CIVILRÄTTSLIGT, ANSVAR I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN PRINCIP ELLER LAG ELLER RÄTTSPRINCIP), OBEROENDE AV FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT FEL ELLER MISSGÄRNING (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GROV VÅRDSLÖSHET OCH VÄSENTLIG ÖVERTRÄDELSE) AV GAMESTOP ELLER PERSON SOM GAMESTOP ANSVARAR FÖR, OCH ÄVEN OM GAMESTOP HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR ATT SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA KAN UPPKOMMA. GAMESTOP UNDANTAR INTE ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAD AV VÅR OAKTSAMHET (ELLER VÅRA ANSTÄLLDAS ELLER BEHÖRIGA OMBUDS OAKTSAMHET) ELLER BEDRÄGERI.

13. PERSONLIG INFORMATION; SEKRETESSPOLICY

GameStop samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter i enlighet med sin Sekretesspolicy. Genom att acceptera dessa Villkor, och varje gång du använder Webbplatsen, samtycker du till GameStops insamling, användning och utlämnande av personlig information som du har lämnat i enlighet med GameStops då gällande Sekretesspolicy.

14. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER/RESURSER

Vår Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster, och till företag som drivs av andra personer. Dessa andra webbplatser drivs inte och är inte kontrollerade av GameStop. Följaktligen ansvarar GameStop inte för, och har inget ansvar för dessa andra webbplatser, deras verksamhet, varor, tjänster eller innehåll. Om du länkar dig till eller använder någon av dessa andra webbplatser, sker dina kontakter med dessa webbplatsers ägare eller operatörer på egen risk, och du samtycker till att du inte kommer att göra några anspråk mot GameStop avseende sådant som härrör från din användning av någon av dessa andra webbplatser.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa Villkor, din tillgång till och användning av Webbplatsen och alla relaterade frågor regleras enbart av svensk lag. Eventuella tvister mellan dig och GameStop eller någon annan person, som härrör från, uppstår i samband med eller hänför sig till Webbplatsen, dessa Villkor, eller relaterade frågor ("Tvister") ska lösas inför domstol i Sverige och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen hos dessa domstolar i fråga om alla Tvister.

16. ÖVRIGT

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av någon anledning, då ska bestämmelsen anses vara avskild från dessa Villkor och övriga bestämmelser kommer att förbli giltiga och i kraft.

Dessa Villkor säkerställer till förmån för och är bindande för GameStop och dess efterträdare, koncernbolag och närstående personer samt för dig och dina arvingar. Du får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter som du har under dessa Villkor. GameStop kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan ditt medgivande. Inget samtycke till eller eftergift av någon part gällande överträdelser eller brist av någon annan part i fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor kommer att: (a) anses eller tolkas som ett samtycke till eller eftergift avseende en fortsatt överträdelse eller brist eller någon annan överträdelse eller brist av dessa eller andra förpliktelser som parten har; eller (b) vara giltigt om det inte är skriftligt och undertecknat av alla parter.

17. GAMESTOP KONTAKTINFORMATION

Innan du kontaktar oss rekommenderar vi att du tar en titt på vår FAQ -sida där vi ger svaren på de vanligaste frågorna.

Om du fortfarande känner att du behöver kontakta oss, ring oss på +46 10 884 88 32 eller skicka oss ett e-postmeddelande till Swehelp@gamestop.com

Produkten är tillgänglig för förhandsbokning online och upphämtning i butik.


Hur fungerar det?

  • 1: Hitta en produkt som du vill förhandsboka på gamestop.x och klicka sedan på den röda ”Click+Collect” knappen bredvid produkten.
  • 2: Du väljer sedan vilken butik du vill hämta produkten i och betalar en deposition.
  • 3: Du kan sedan hämta din produkt i den butik du valt på lanseringsdagen.


OBS: Du kan inte köpa paketerbjudanden via Click+Collect

OBS! Detta är en digital produkt. Produkten kommer att skickas i form av en aktiveringskod som kommer finnas tillgänglig under ”Mina beställningar” på din inloggning.


Alla beställningar av digitala produkter kontrolleras manuellt innan produkten skickas.


Om din beställning är gjord utanför kontorstid (09.00-17.00 måndag till fredag) behandlas den nästkommande arbetsdag.


OBS! Digitala produkter är ej återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot en annan produkt efter det att beställningen blivit behandlad.

OBS! Detta är en digital produkt. Produkten kommer att skickas i form av en aktiveringskod som kommer finnas tillgänglig under ”Mina beställningar” på din inloggning.


Alla beställningar av digitala produkter kontrolleras manuellt innan produkten skickas.


Om din beställning är gjord utanför kontorstid (09.00-17.00 måndag till fredag) behandlas den nästkommande arbetsdag.


OBS! Digitala produkter är ej återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot en annan produkt efter det att beställningen blivit behandlad.